SOCHAŘSKÉ PRÁCE


Firma se podílela na několika významných zakázkách v regionu.

Mimo to je možno na zakázku zhotovit prakticky jakýkoliv objekt. Stavebními prvky (římsy, ostění, balustrády apod.) počínaje a plastikami či sochami konče.

Při těchto pracích je upředňostňován především pískovec pro jeho tvárnost, ani ostatní materiály však nezůstanou stranou.